Đang xem từ khóa

Tiền taxi

Ngầu như giáo sư Trung Quốc: Chi gần 15,6 triệu đồng đi taxi cho kịp giờ đến lớp Giáo sư Vương Kha giảng dạy tại trường Đại học Đông Nam, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô trở nên nổi tiếng vì vừa trải qua chuyến taxi có một không hai.