Đang xem từ khóa

tiếng kêu

Tin nổi không? Loài mèo phát minh ra ngôn ngữ 'meo meo' chỉ để giao tiếp và... ra lệnh cho chúng ta! Bạn đã bao giờ nghe bọn mèo kêu meo meo với nhau chưa? Chắc chắn là chưa rồi!
Nhìn thì quen mặt nhưng đố bạn biết báo săn, gấu túi, đà điểu... kêu như thế nào? Có thể lớp sinh học và các chương trình khám phá thiên nhiên chưa bao giờ giới thiệu cho bạn về tiếng kêu của những loài động vật quen thuộc này.