Đang xem từ khóa

tiểu hổ

Báo nước ngoài lên án tình trạng ăn thịt mèo ở Việt Nam Thịt mèo cũng là đặc sản của dân nhậu bên cạnh thịt chó ở quốc gia Đông Nam Á này.