Đang xem từ khóa

Tiêu hoàng hậu

Mỹ nhân duy nhất trong lịch sử Trung Quốc sáu lần kết hôn đều làm vợ vua Không phải tứ đại mỹ nhân nhưng Tiêu hoàng hậu vẫn làm say đắm biết bao bậc quân vương.