Đang xem từ khóa

Tim Flach

Tuyệt chủng: Nhiều năm sau, những loài vật này sẽ mãi mãi chỉ còn tồn tại trong ảnh Tranh thủ ngắm nhìn những tạo vật tuyệt đẹp này trước khi chúng biến mất khỏi trái đất.