Đang xem từ khóa

tìm tòi

Đây là những điều mà người thông minh thường làm thể hiện sự khác biệt Những người thông minh thiên bẩm, con người càng trở nên hoàn thiện mình nhờ những yếu tố ngoại cảnh. Điều đó giúp cho họ có thể phát triển chất xám của bản thân ở một trình độ cao hơn.