Đang xem từ khóa

tín ngưỡng

Vương Mẫu và Ngọc Đế: Hoá ra bao nhiêu năm nay chúng ta đều đã hiểu nhầm quan hệ giữa họ Trong đại đa số các tác phẩm thần thoại, Vương Mẫu nương nương có thể nói là một nhân vật không thể thiếu.
Bạn ở đâu trong 'thang đo đức tin': Vô thần, hữu thần hay chủ nghĩa hoài nghi? Có khi nào bạn đặt câu hỏi về đức tin của bản thân, hoặc định vị được mức độ của nó hay chưa?