Đang xem từ khóa

tình thương người

Không ngại định kiến, bé trai nuôi tóc dài nhiều năm để giúp đỡ các bệnh nhân bất hạnh Dù chỉ mới lên 7 nhưng tấm lòng nhân ái của Ishida Jo - một học sinh tiểu học đã chạm đến trái tim của mọi người.