Đang xem từ khóa

Tình Yêu Cách Biệt Tuổi Tác

Từ dòng tin nhắn đi lạc đến mối nhân duyên giữa cặp đôi cách nhau 30 tuổi Câu chuyện diễn ra vào năm 2012, tức là 7 năm trước, giờ đây Kasey đã 59 tuổi và Glendening thì 29 tuổi.