Đang xem từ khóa

to her man

Kim Jong Kook (Running Man) từng biểu diễn ở Paris by Night, còn nói tiếng Việt rất chuẩn Kim Jong Kook từng hát trước rất nhiều khán gỉa Việt Nam ca khúc To Her Man.