Đang xem từ khóa

tổ tiên

Nhờ gen trội, những nhân vật sau dù có đi lạc cũng được dắt về trả đúng nhà mình Chuyện các thế hệ trong gia đình có ngoại hình giống nhau là hoàn toàn có thật do ảnh hưởng của ADN và gen.
Nữ nhiếp ảnh gia bất ngờ với nét giống nhau giữa mình và tổ tiên qua dự án tìm về lịch sử gia đình Trong lúc thực hiện dự án này, cô cũng bất ngờ về dòng máu gia đình chảy trong cơ thể mình. Dù có bao thế hệ trôi qua, họ vẫn có nét gì đó rất giống nhau.