Đang xem từ khóa

toy

Tại sao các công tử nhà giàu Trung Quốc lại chi hàng nghìn đô để mua... đồ chơi? Đồ chơi là không chỉ dành cho trẻ em. Giới nhà giàu Trung Quốc đang chi hàng nghìn đô mua đồ chơi chỉ để nâng cao vị thế của bản thân và thỏa mãn sở thích của mình.
[Series dài kỳ] SCP-066: Đồ Chơi Của Eric Một cuộn len nhỏ có thể phát nhạc và thay đổi từ hình dạng này sang hình dạng khác...