Dùng thử phiên bản Lost Bird 2.0 Beta với nhiều tính năng mới dành cho các chymie.
Đang xem từ khóa

trạm không gian

Đố quần chúng biết: Ai đã đặt tên cho... cơn bão? Tracy, Katrina, Debbie... Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng ai đã đặt tên cho những cơn bão nhiệt đới, và tại sao đa phần lại là tên nữ chưa?
Quá rảnh rỗi, các phi hành gia đã thực hiện 10 thí nghiệm kỳ lạ này trong vũ trụ (P1) Trong lúc lơ lửng trong không gian, các phi hành gia rảnh tay để làm gì? Họ thực hiện những cuộc thí nghiệm để gửi về trái đất.
90 đứa trẻ chung tay xây... 'trạm không gian' trong rừng sâu Một hoạt động tập thể vô cùng sáng tạo và ý nghĩa dành cho các nhóc tham gia chương trình này.