Đang xem từ khóa

triết học

Triết học không buồn chán: Diogenes - người 'bật' Plato và cả Alexander Đại Đế Triết gia Diogenes nếu là người sống ở thời hiện đại chắc sẽ được gán mác là "thánh troll", nhưng điều đó chưa đủ đối với tầm vóc của ông ấy.
Bạn ở đâu trong 'thang đo đức tin': Vô thần, hữu thần hay chủ nghĩa hoài nghi? Có khi nào bạn đặt câu hỏi về đức tin của bản thân, hoặc định vị được mức độ của nó hay chưa?