Đang xem từ khóa

trường chuyên

Học sinh trung học: Những 'con rùa' đội cả giấc mơ tương lai của gia đình Mỗi năm trời chuyển hè, cũng là lúc hàng triệu học sinh bước vào cao điểm mùa ôn thi đại học. Rất nhiều bạn trẻ phải trải qua áp lực học tập được đặt ra bởi chính cha mẹ mình.