Đang xem từ khóa

Trương Thiên Ái

4 năm sau 'Thái Tử Phi Thăng Chức Kí', vì sao Trương Thiên Ái ngày càng tuột dốc không phanh? 4 năm sau 'Thái Tử Phi Thăng Chức Kí', vì sao Trương Thiên Ái ngày càng mờ nhạt, đến Dương Dương và Ngô Tôn cũng không thể cứu nổi?
'Vũ Động Càn Khôn' lên sóng, Dương Dương nhận 'mưa lời khen' chỉ nhờ một cử chỉ nhỏ với bạn diễn Chỉ một chi tiết nhỏ trong cảnh phim "Vũ Động Càn Khôn" nhưng Dương Dương được cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.