Đang xem từ khóa

từ lóng

BXH những câu nói trào lưu nhất mạng xã hội Việt nửa đầu 2020, bạn biết hết nguồn gốc của chúng chưa? Các trào lưu qua những từ lóng này đang vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội như Facebook hay TikTok.
'Meghan Markle' giờ đã trở thành một từ lóng với ý nghĩa đầy châm biếm trên Urban Dictionary Urban Dictionary định nghĩa 'Meghan Markle' như thế nào?