Đang xem từ khóa

từ Pharaoh cho đến Beyonce

Từng là biểu tượng quyền lực của các Pharaoh, vì sao họa tiết da báo bị rẻ rúng thành hình ảnh của sự phóng đãng? Họa tiết da báo có một lịch sử thăng trầm và không ít biến động. Nó từng bị đánh giá là kiểu phong cách của những người ít học, khiêu gợi, lòe loẹt và nguy hiểm.