Đang xem từ khóa

tư thế

Tư thế đi - đứng quan trọng như thế nào đối với chúng ta? Đã có ai từng nói rằng: "Đừng khom cái lưng lại nữa! Hãy đứng thẳng vai lên!" hoặc bị mắng vì ngồi kiểu uể oải trong một bữa ăn chưa?
14 tư thế ngủ của những couple sẽ tiết lộ chuyện tình yêu của họ Không có gì trong thế giới này có thể chia lìa được tình yêu của hai người. Tình yêu của cả hai sẽ chỉ dừng lại khi con tim ngừng đập mà thôi!