Đang xem từ khóa

tương phản

25 bức ảnh về sự tương phản đáng sợ của xã hội ngay trong một khung hình Chiến tranh không chỉ đe dọa tính mạng con người mà còn tước đi hạnh phúc và nhiều thứ khác của họ.
Những mặt đối nghịch tồn tại song song trong cuộc sống khiến bạn phải suy ngẫm Sẽ thế nào nếu hai khía cạnh tương phản nhau cùng xuất hiện trong một bức ảnh?