Đang xem từ khóa

Tuyển tập SCP

[Series dài kỳ] SCP-1981: Ronald Reagan Không chỉ là một cuộn băng, đó còn là cả một lịch sử...
[Series dài kỳ] SCP-077: Hộp Sọ Rữa Một tạo vật có thể tạo ra khí ăn mòn những vật thể hữu cơ.
[Series dài kỳ] SCP-076: Abel Liệu đây có phải là đối tượng có liên quan đến SCP-073: Cain - một trong hai người con đầu tiên của Adam và Eva?
[Series dài kỳ] SCP-075: Sên Ăn Mòn Một sinh vật có khả năng giết người và ăn mòn với tốc độ đáng kinh ngạc.
[Series dài kỳ] SCP-074: Mối Lượng Tử Một loài mối đột biến có khả năng thay đổi tính chất vật lý của vạn vật
[Series dài kỳ] SCP-073: Cain Một thực thể có khả năng giống hệt như Cain - kẻ sát nhân bị nguyền rủa đầu tiên của Thiên chúa.
[Series dài kỳ] SCP-072: Quái Vật Chân Giường SCP-072 chính là một con quái vật tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong... giấc mơ.
[Series dài kỳ] SCP-071: Tiêu Thể Hình Nhân Một hình nhân vô định hình có khả năng nguy hiểm: làm tiêu biến cơ thể nạn nhân thông qua... tình dục
[Series dài kỳ] SCP-070: Đôi Cánh Sắt Một nhân vật bước ra từ thế giới của những dị nhân đây sao?...
[Series dài kỳ] SCP-069: Cơ Hội Thứ Hai Người ở bên cạnh bạn mỗi ngày có thật sự là họ không?...