Đang xem từ khóa

Ứng dụng kỹ thuật nhân tạo

Đằng sau câu chuyện về những chiếc lỗ trên thân bò sữa tại các trang trại chăn nuôi Mới đây, người ta lại một lần nữa đưa ra thông tin về quá trình lấy sữa bò bằng cách áp dụng những kỹ thuật nhân tạo.