Đang xem từ khóa

Utburd

Utburd - Những cô hồn bé nhỏ bị giam giữ ở dương gian Utburd là oan hồn của những đứa trẻ lang thang luôn kêu gào, rên rỉ để được siêu thoát.