Đang xem từ khóa

vấn đề toàn cầu

13 bức ảnh thiên nhiên ngỡ đơn giản nhưng lại ẩn chứa những câu chuyện đau lòng đến khó tin Với tình trạng ô nhiễm ngày một nặng nề như hiện nay, con người cần ý thức hơn nữa và phải đối xử tốt hơn với "người bạn" thiên nhiên của mình.