Đang xem từ khóa

Văn Hoá Phục Hưng

Trang phục Hy Lạp Cổ dù có 'xuyên không' đến thời hiện đại thì vẫn hợp mốt như thường Nền văn minh Hy Lạp Cổ đầy rực rỡ được cho là khởi nguyên của văn minhphương Tây, nó ảnh hưởng rất lớn tới tiến trình lịch sử và nền văn minh Châu Âu.