Đang xem từ khóa

văn học

Hoảng hốt với list 100 cuốn sách mà đại học KAIST danh tiếng Hàn Quốc yêu cầu sinh viên phải đọc Học viện KAIST đã mở rộng hệ thống thư viện điện tử và đề xuất 100 tác phẩm tiêu biểu nhất để giúp các sinh viên hiểu rõ hơn về từng chuyên ngành học.
Đam mê môn Văn, cả lớp đầu tư bộ kỷ yếu hóa thân vào các nhân vật văn học cực chất Từ Tấm Cám đến Lão Hạc, từ Vợ chồng A Phủ đến Chí Phèo, các nhân vật văn học được tái hiện xuất sắc qua bộ ảnh kỷ yếu của học sinh lớp 12 trường THPT Buôn Ma Thuột.