Đang xem từ khóa

Vạn quý phi

Bảo mẫu già hơn vua 17 tuổi trở thành quý phi độc ác nhiều thủ đoạn Vạn quý phi là trường hợp hi hữu kết hôn với chính hoàng đế mà mình từng chăm nuôi.