Đang xem từ khóa

vi trùng

Các nhà khoa học khẳng định máy sấy tay ở nhà vệ sinh lại ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người Sau khi đọc xong bài viết này, có lẽ bạn nên chia tay vĩnh viễn với những chiếc máy sấy tay công cộng.