Đang xem từ khóa

vladimir ilyich lenin

Người diễn viên 'không có quốc tịch', thích hoá thân thành dân nước nào cũng được Có khả năng thể hiện nhiều vai diễn khác nhau là điều kiện tiên quyết để trở thành một diễn viên nổi tiếng, thế nhưng Ben Kingsley còn vượt xa đẳng cấp ấy.