Đang xem từ khóa

vườn thú chester

300 nhân viên Thảo Cầm Viên đồng lòng giảm 30% lương để giúp vườn thú chống chịu qua đại dịch Dịch bệnh kéo dài khiến rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp lâm vào cảnh rất khó khăn.
Siêu thị ở Anh nhận nuôi tất cả chim cánh cụt của vườn thú vì nơi này không đủ tiền chi trả thức ăn Hành động giúp đỡ kịp thời này đã giúp những chú chim cánh cụt an toàn và duy trì điều kiện sống.