Đang xem từ khóa

Vương cung thánh đường

Nhà thờ chìm dưới hồ nước Thổ Nhĩ Kỳ suốt 1.600 năm bất ngờ xuất hiện nhờ mặt nước hết ô nhiễm Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang dem lại rất nhiều kết quả vô cùng bất ngờ.