Đang xem từ khóa

vương giả vinh diệu

Cảnh sát hoảng hồn vì tin nhắn '4 người bạn của con đã bị giết', hóa ra là cô bé 13 tuổi bị game nhập Khoảng 2 giờ 32 phút chiều ngày 28, cảnh sánh Cao Bưu nhận được một tin nhắn báo cảnh sát: “Con có 4 người bạn bị giết rồi, họ còn muốn giết cả con nữa.”