Đang xem từ khóa

vứt rác bừa bãi

Chú bò Billy ở Hong Kong chết vì ăn phải rác thải của du khách tắm biển Khám nghiệm cho thấy số túi nhựa trong người bò Billy có thể đựng đầy hai giỏ rác lớn.