Đang xem từ khóa

Wing Shya

Khám phá phim trường các tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Vương Gia Vệ Nhiếp ảnh gia Hạ Vĩnh Khang (Wing Shya) đã có vài chia vẻ về các tác phẩm của mình cũng như một số ảnh hậu trường từ các bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ.