Đang xem từ khóa

WWF

Sự tàn phá khủng khiếp của loài người đã khiến hơn 60% động vật hoang dã đứng trên bờ vực tuyệt chủng Sự biến mất khổng lồ của số lượng động vật trên Thế giới đang trở thành một mối nguy hiểm với đối với nền văn minh nhân loại.