Đang xem từ khóa

xét xử

Những vụ xét xử phù thủy ở Salem: Khi thảm kịch bắt đầu chỉ vì lời khai của một nữ nô lệ Vùng đất Salem nổi tiếng với những cuộc xét xử và hành quyết phù thủy đầy man rợ ở thế kỷ 17, và khởi đầu của mọi chuyện bắt nguồn từ lời khai từ một nữ nô lệ.
Những câu nói kì quặc của các tử tù trước khi bị hành quyết Bạn có bao giờ tò mò về suy nghĩ của những phạm nhân trong giờ phút cuối cùng của đời mình không?