Đang xem từ khóa

xin việc

'Tan chảy' trước cách công ty Nhật an ủi các ứng cử viên bị loại Trong cuộc đời bạn đã bao giờ gặp được một công ty 'có tâm' đến mức này chưa?
6 tháng đổi 3 công ty: Không may mắn hay thiếu kiên nhẫn? Chia sẻ của một cô gái giỏi giang về trải nghiệm 6 tháng đổi 3 công ty đã tạo cuộc tranh luận sôi nổi: Người trẻ nhảy việc liên tục là do chủ quan hay khách quan?
Các nhà tuyển dụng giỏi tới mức chỉ cần nhìn quần áo là đoán được tính cách? Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng các nhà tuyển dụng sẽ nghĩ gì về bộ trang phục mà các bạn đang mặc hay chưa?