Đang xem từ khóa

ý thức tự giác

BXH 10 điều cấm kị mà người Nhật rất khó chịu khi thấy khách du lịch làm trên tàu điện ngầm Người Nhật bị "ám ảnh" bởi 3 điều sau đây khi đi tàu điện: thật sạch sẽ, thật đúng giờ và thật lịch sự, tất cả những hành động được liệt kê dưới đây đều được cho là lỗ mãng.