Đang xem từ khóa

yêu môi trường

Xúc động câu chuyện ngôi làng tại Ấn Độ trồng 111 cây xanh mỗi khi một bé gái ra đời Sáng kiến này ra đời nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế của làng.