Đang xem từ khóa

yêu thầm

Làm sao giải thoát bản thân khỏi tình yêu đơn phương không hồi kết? Yêu đơn phương không có sự tổn thương của tình yêu tan vỡ nhưng lại dai dẳng chờ đợi mỏi mòn một hồi kết.