Đang xem từ khóa

Yoshitaka Sakurada

Bộ trưởng phụ trách An ninh mạng của Nhật Bản thừa nhận... chưa bao giờ sử dụng máy tính Yoshitaka Sakurada, người đứng đầu văn phòng An ninh mạng của chính phủ Nhật Bản, nói rằng ông không cần phải học cách sử dụng máy tính.