Vì sao đàn ông Ấn Độ hay nắm tay nhau ở nơi công cộng?

Đời sống & Xã hội