Chó bản ham vui lỡ chạy theo đoàn marathon suốt 42km xong vô địch luôn cuộc thi