Siêu thị hết trứng, Nhện Tom mua luôn con gà đẻ trứng