Đang xem từ khóa

đại dịch toàn cầu

Bộ tranh vẽ phản chiếu cuộc sống của chúng ta khi chiến đấu với Covid-19 Bạn có bao giờ nhìn lại khoảng thời gian đại dịch bùng phát đến bây giờ hay chưa?
Ý đóng cửa tất cả hàng quán, từ chối chữa cho người già vì số người tử vong do Covid-19 tăng 31% chỉ trong 24 giờ Tình hình dịch bệnh tại nước này đang vượt ngoài kiểm soát và mỗi ngày càng phức tạp hơn.