Đang xem từ khóa

EcoLogic

Cài GPS lên một con cò, nhóm nghiên cứu choáng khi nhận về hóa đơn điện thoại hơn 62 triệu VNĐ Sự cố mất thẻ sim định vị đã khiến nhóm nghiên cứu lao đao vì nợ một số tiền điện thoại rất lớn.