Đang xem từ khóa

#kimsoohyun

'It's Okay To Not Be Okay' bị báo cáo lên Ủy ban kiểm duyệt vì nhiều cảnh nhạy cảm gây tranh cãi "It's Okay to Not Be Okay" có đang theo đúng tên phim? Tranh cãi phim có nhiều cảnh "khiêu khích"