Đang xem từ khóa

ngứa lưng

Chú bò vô tư dựa cột điện gãi mông khiến hơn 800 căn nhà tại Scotland lâm vào cảnh 'chị Dậu' Chú bò thậm chí không biết lỗi mà còn tìm nơi khác để tiếp tục gãi lưng. Khi được phỏng vấn, chú cho biết: "Tôi không thể hoãn sự sung sướng đó lại."