Đang xem từ khóa

oiran buchi

Bí ẩn đáy vực ma ám 'Oiran Buchi': Nơi vùi xác 55 kỹ nữ Nhật Bản Tổng cộng có 55 cô gái phải chịu cảnh vùi xác nơi đáy vực, hoặc bị dòng nước chảy xiết bên dưới cuốn đi mà chết.