Đang xem từ khóa

thay đổi cuộc sống

Anh trai đổi đời sau khi được thợ cắt tóc khuyên để râu Chỉ cần thay đổi ngoại hình, đôi khi cuộc đời của bạn cũng sẽ thay đổi.
Nghệ thuật có thể thay đổi và cứu vớt cuộc sống của một người tới mức nào? Nghệ thuật và cuộc sống không phải là hai đường thẳng song song, cuộc sống luôn học theo nghệ thuật.